Bài quan trọng

Đăng lúc: 2014-09-09 - Đã xem: 8133   Print

  Chiều 9-9, Bá»™ GD-ĐT tổ chức họp báo định kì, chính thức công bố việc tổ chức kì thi quốc gia vào năm 2015. Không còn khối thi Đại học, chỉ còn 1 kì thi quốc gia duy nhất vào tháng 6, vá»›i 4 môn thi tối thiểu là Văn, Toán, Ngaoij ngữ và 1 môn tá»± chọn. Kì thi quốc gia năm 2015 dá»± kiến tổ chức vào ngày 9,10,11,12 tháng 6.

Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sá»­, Địa lí: Thi tá»± luận, thời gian thi 180 phút. Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm, thời gian thi 90 phút.

  Nhiều Ä‘iểm má»›i liên quan tá»›i quyền lợi của thí sinh được lãnh đạo Bá»™ GD-ĐT giải Ä‘áp.

1. Chỉ còn má»™t kì thi quốc gia duy nhất

Theo quyết định của Bá»™ GD-ĐT thì năm 2015, học sinh học hết chÆ°Æ¡ng trình THPT sẽ không có 2 kì thi riêng rẽ để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ mà chỉ phải tham gia 1 kì thi quốc gia duy nhất.

Kết quả thi của thí sinh sẽ được sá»­ dụng để xét tốt nghiệp THPT và là má»™t căn cứ quan trọng để các trường ĐH-CĐ tuyển sinh.

2.  Có bốn môn thi tối thiểu để xét tốt nghiệp, không còn khối thi ĐH

Bá»™ GD-ĐT quyết định là má»—i thí sinh phải dá»± thi 4 môn (gọi là các môn thi tối thiểu) gồm: 3 môn bắt buá»™c là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn do thí sinh tá»± chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sá»­ và Địa lí.

Kết quả của 4 môn thi tối thiểu được sá»­ dụng để xét công nhận tốt nghiệp và cÅ©ng được sá»­ dụng để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ có các môn thi phù hợp vá»›i ngành Ä‘ào tạo;

Ngoài 4 môn thi nói trên, thí sinh có quyền đăng ký thi thêm các môn thi còn lại của Kỳ thi để sá»­ dụng cho việc đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ theo yêu cầu của các ngành Ä‘ào tạo do từng trường ĐH, CĐ quy định trong Đề án tuyển sinh của trường. NhÆ° vậy sẽ không còn khối thi truyền thống nhÆ° trÆ°á»›c Ä‘ây.

Thí sinh cÅ©ng có nhiều hÆ¡n cÆ¡ há»™i để tuyển sinh vào các ngành, trường khác nhau tùy thuá»™c vào số lượng môn thi thí sinh lá»±a chọn.

Vá»›i những học sinh, học viên không được học môn Ngoại ngữ hoặc học trong Ä‘iều kiện không đảm bảo chất lượng dạy và học thì không bắt buá»™c phải thi môn Ngoại ngữ, thí sinh tá»± chọn môn thay thế trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sá»­ và Địa lí.

Thí sinh tá»± do chÆ°a tốt nghiệp THPT những năm trÆ°á»›c có thể đăng ký dá»± thi hoặc là chỉ để được xét công nhận tốt nghiệp hoặc vá»›i mục Ä‘ích vừa để xét công nhận tốt nghiệp vừa lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ sẽ đăng ký môn thi tùy theo mục Ä‘ích dá»± thi.

Thí sinh tá»± do Ä‘ã có bằng tốt nghiệp THPT rồi, nếu có nguyện vọng thi để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ thì chỉ đăng ký thi những môn mình lá»±a chọn để xét tuyển vào các ngành, trường tÆ°Æ¡ng ứng, không nhất thiết phải thi các môn bắt buá»™c nếu các môn Ä‘ó không phục vụ cho xét tuyển vào các ngành, trường ĐH, CĐ mà các em lá»±a chọn.

3. Đăng kí tuyển sinh vào các ngành, trường sau khi thi

Điểm khác biệt ở kì thi năm tá»›i là thí sinh sẽ không phải đăng ký tuyển sinh vào các ngành Ä‘ào tạo, các trường trÆ°á»›c khi diá»…n ra kì thi.

Sau khi tham gia kì thi quốc gia và có kết quả thi, thí sinh căn cứ vào yêu cầu của các trường, các ngành Ä‘ào tạo ( công bố trên website của các trường) và kết quả thi của mình để đăng kí dá»± tuyển vào địa chỉ phù hợp.

Việc này sẽ tránh cho thí sinh phải chịu rủi ro cao, không bỏ sót những thí sinh có kết quả Ä‘iểm thi tốt nhÆ°ng đăng kí vào ngành quá sức của mình.

4. Có hai loại cụm thi

Để đảm bảo tính nghiêm túc, tính chính xác, khách quan và Ä‘á»™ tin cậy của kết quả thi sẽ bố trí tổ chức coi thi, chấm thi theo các Cụm thi tập trung. Công tác coi thi, chấm thi sẽ có sá»± tham gia của cán bá»™, giảng viên các trường ĐH, CĐ cùng vá»›i giáo viên các trường THPT.

Các thí sinh dá»± thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, không tham gia xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ có sá»­ dụng kết quả của Kỳ thi để tuyển sinh, sẽ dá»± thi tại các Cụm thi tại địa phÆ°Æ¡ng do các Sở GDĐT chủ trì, phối hợp vá»›i các trường ĐH, CĐ.

Các  thí sinh dá»± thi để xét tốt nghiệp và sá»­ dụng kết quả vào tuyển sinh ĐH, CĐ thì sẽ dá»± thi tại các Cụm thi ở các trường ĐH do các trường ĐH chủ trì, phối hợp vá»›i các sở GDĐT.

Các cụm thi dành cho thí sinh  có nguyện vọng tuyển sinh ĐH-CĐ sẽ được tổ chức nhÆ° các cụm thi của kì thi tuyển sinh ĐH-CĐ “Ba chung” trÆ°á»›c Ä‘ây.

Những thí sinh dá»± thi tại cụm thi địa phÆ°Æ¡ng tuy không được sá»­ dụng kết quả của kì thi quốc gia để xét tuyển ĐH-CĐ nhÆ°ng vẫn có thể được phép tham dá»± các kì thi tuyển sinh ĐH-CĐ của các trường có phÆ°Æ¡ng án tuyển sinh riêng.

5. Các trường ĐH-CĐ được phép tá»± chủ  tuyển sinh

Kết quả của kì thi quốc gia có thể được sá»­ dụng nhÆ° căn cứ duy nhất hoặc má»™t trong những căn cứ quan trọng để các trường ĐH-CĐ tuyển sinh.

NhÆ° vậy, tùy theo yêu cầu Ä‘ào tạo, đặc thù riêng của các trường, ngành Ä‘ào tạo, có thể tổ chức các kì kiểm tra bổ sung bên cạnh kết quả của kì thi quốc gia ( hình thức phỏng vấn, kiểm tra năng khiếu, bài viết luận, xét học bạ ở bậc phổ thông....).

Ngoài ra, các trường có phÆ°Æ¡ng án tuyển sinh riêng ( trình và được Bá»™ GD-ĐT đồng ý) có thể tổ chức kì thi riêng, lấy kết quả xét tuyển.

6. Đề thi tăng cường Ä‘á»™ phân hóa, nhiều câu hỏi mở

Đề thi của Kỳ thi THPT quốc gia, trong những năm đầu có cấu trúc tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014: bám sát chÆ°Æ¡ng trình THPT, chủ yếu lá»›p 12, có 2 phần (phần kiểm tra kiến thức cÆ¡ bản dùng để xét tốt nghiệp THPT và phần nâng cao để sàng lọc thí sinh trong tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng chiếm) và từng bÆ°á»›c tăng cường Ä‘ánh giá năng lá»±c xá»­ lý các vấn đề thá»±c tế của học sinh.

Các môn: Toán, Ngữ Văn, Lịch sá»­, Địa lý được ra theo hình thức tá»± luận; các môn còn lại ra theo hình thức trắc nghiệm.

Đề thi sẽ tăng dần các câu hỏi ở mức Ä‘á»™ vận dụng, câu hỏi mở yêu cầu thí sinh sá»­ dụng kiến thức tổng hợp trong từng môn học, kiến thức liên môn và hiểu biết xã há»™i, kỹ năng sống để trả lời. Vá»›i định hÆ°á»›ng này, các môn thi sẽ chuyển dần thành các bài thi tổng hợp, tích hợp má»™t cách có lá»™ trình, phù hợp vá»›i đổi má»›i phÆ°Æ¡ng pháp dạy học và kiểm tra, Ä‘ánh giá trong các nhà trường.

Bá»™ GDĐT sẽ thành lập cÆ¡ quan chuyên trách, chịu trách nhiệm xây dá»±ng, hoàn thiện, phát triển ngân hàng câu hỏi thi để xây dá»±ng đề thi cho Kỳ thi THPT quốc gia.

Lá»™ trình tiếp theo

Cùng vá»›i việc đổi má»›i chÆ°Æ¡ng trình-SGK phổ thông, đổi má»›i phÆ°Æ¡ng pháp dạy học, Ä‘ánh giá ở bậc phổ thông, kì thi quốc gia cÅ©ng sẽ có những Ä‘iều chỉnh tiếp ở các năm sau. Theo Ä‘ó dá»± kiến từ năm 2017, sẽ chuyển từ các môn thi sang các bài thi. Các bài thi sau này sẽ gồm các phần được thiết kế theo hÆ°á»›ng tổng hợp, lồng ghép dần (ví dụ: trong bài thi Toán sẽ có phần ná»™i dung về Tin học, trong bài thi Ngữ văn có có kiến thức về Lịch sá»­, Địa lí, Giáo dục công dân, trong bài thi Vật lý có kiến thức về Hóa học, Sinh học....) để Ä‘ánh giá toàn diện năng lá»±c của học sinh.

Nội dung bình luận
Gửi bình luận của bạn
Gửi

Số lượt xem: 8133 [Trang chủ] [Trở lại] [Lên trên]
Các bài khác:

www.thaycuong.com

Luyện thi đại học - Luyện thi vào 10 - Luyện thi học sinh giỏi - Thế giá»›i yêu thÆ°Æ¡ng - Luyện thi Ngọc Hiền

Copyright 2013 -  www.thaycuong.com -  www.luyenthivan.com