Bài quan trọng

Đăng lúc: 2014-10-22 - Đã xem: 75078   Print
I.  NHá»®NG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG KHỐI CÔNG AN NÄ‚M 2015: 
Sơ tuyển

Học sinh phổ thông, công dân hoàn thành phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân (CAND), chiến sỹ hoàn thành nghÄ©a vụ quân sá»± đăng ký sÆ¡ tuyển tại công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuá»™c tỉnh nÆ¡i đăng ký há»™ khẩu thường trú. Thủ tục, hồ sÆ¡ sÆ¡ tuyển, đăng ký dá»± thi do Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuá»™c tỉnh phát hành và hÆ°á»›ng dẫn.

Chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND đăng ký sÆ¡ tuyển tại Ä‘Æ¡n vị. Thủ tục, hồ sÆ¡ sÆ¡ tuyển, đăng ký dá»± thi do Ä‘Æ¡n vị phát hành và hÆ°á»›ng dẫn.
 
 

Thí sinh đăng ký dá»± thi (ĐKDT) vào các học viện, trường đại học CAND phải qua sÆ¡ tuyển tại công an các tỉnh, thành phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng nÆ¡i thí sinh đăng ký há»™ khẩu thường trú; chỉ tuyển vào đại học công an đối vá»›i thí sinh đạt yêu cầu sÆ¡ tuyển, dá»± thi, đạt Ä‘iểm trúng tuyển của trường dá»± thi. Các học viện, trường đại học CAND sá»­ dụng đề thi chung và tổ chức thi tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bá»™ GD&ĐT.

LÆ°u ý, thí sinh dá»± thi theo chỉ tiêu Ä‘ào tạo đại học dân sá»± của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy không phải qua sÆ¡ tuyển, việc khai và ná»™p hồ sÆ¡ theo quy định của Bá»™ GD&ĐT (không qua Công an các Ä‘Æ¡n vị, địa phÆ°Æ¡ng). Thí sinh không trúng tuyển đại học có nguyện vọng được đăng ký xét tuyển vào học trung cấp Phòng cháy chữa cháy theo chỉ tiêu Ä‘ào tạo cho dân sá»±. 
Việc tuyển học sinh nữ vào các trường CAND được thá»±c hiện theo chỉ tiêu riêng vá»›i tá»· lệ từ 10 đến 15% tổng chỉ tiêu ở từng trường theo từng ngành học; không hạn chế tá»· lệ nữ sÆ¡ tuyển, ĐKDT.
Quy định về đối tượng, độ tuổi

Đối vá»›i cán bá»™, chiến sỹ công an trong biên chế, không quá 30 tuổi (tính đến năm dá»± thi). Đối vá»›i học sinh THPT không quá 20 tuổi, học sinh người dân tá»™c thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dá»± thi).

Công dân phục vụ có thời hạn trong CAND có thời gian phục vụ từ đủ 18 tháng trở lên (tính đến tháng dá»± thi), không quy định Ä‘á»™ tuổi.

Công dân hoàn thành phục vụ có thời hạn trong CAND hoặc hoàn thành nghÄ©a vụ quân sá»± trong Quân Ä‘á»™i nhân dân được dá»± thi thêm má»™t lần trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngÅ©, không quy định Ä‘á»™ tuổi.
Quy định về trình Ä‘á»™ văn hóa

Đối vá»›i học sinh phổ thông: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT); trong các năm học THPT phải đạt học lá»±c trung bình trở lên theo kết luận tại học bạ. (Bỏ quy định 3 môn thuá»™c khối đăng ký dá»± thi có Ä‘iểm tổng kết từng môn trong các năm học phải đạt từ 6,0 trở lên).

Đối vá»›i cán bá»™ công an, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND, chiến sỹ hoàn thành phục vụ có thời hạn trong CAND, chiến sỹ hoàn thành nghÄ©a vụ quân sá»±: Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Đối vá»›i những người tốt nghiệp trung cấp nghề phải tốt nghiệp trung học cÆ¡ sở Ä‘ã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bá»™ GD&ĐT.

Phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị

Trong những năm học THPT đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên; đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định hiện hành của Bá»™ trưởng Bá»™ Công an đối vá»›i việc tuyển người vào lá»±c lượng CAND. Đối vá»›i chiến sÄ© Ä‘ang phục vụ có thời hạn trong CAND hoặc Ä‘ã hoàn thành phục vụ có thời hạn trong CAND, hoàn thành nghÄ©a vụ quân sá»±, thời gian tại ngÅ©, hàng năm đều đạt phân loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm ká»· luật từ mức khiển trách trở lên.

Tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng, thị lá»±c 

Nam: Chiều cao từ 1,64m đến 1,80m, cân nặng từ 48 kg đến 75 kg. Nữ: Chiều cao từ 1,58m đến 1,75m, cân nặng từ 45 kg đến 60 kg. Đối vá»›i học sinh thuá»™c vùng KV1, học sinh là người dân tá»™c thiểu số theo từng giá»›i được hạ thấp 2 cm về chiều cao và 2 kg cân nặng.

Các đối tượng bị cận thị có tổng thị lá»±c tối thiểu 2 mắt đạt từ 10/20 trở lên được đăng ký dá»± thi vào các trường CAND nhÆ°ng phải có kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên về khả năng có thể chữa trị và phải cam kết chữa trị khi sÆ¡ tuyển vào các trường CAND.
Ngoài ra, phải đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe khác theo quy định tuyển chọn người vào lá»±c lượng CAND.
Đăng ký dá»± thi

Phiếu đăng ký dá»± thi theo mẫu quy định thống nhất của Bá»™ Công an. Thí sinh ná»™p phiếu ĐKDT cùng lệ phí tuyển sinh theo quy định cho Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuá»™c tỉnh để chuyển về Công an tỉnh, thành phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng (không qua Sở GD&ĐT). Công an tỉnh, thành phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng có trách nhiệm ná»™p hồ sÆ¡ ĐKDT cho các trường đại học CAND theo đường ná»™i bá»™ và báo cáo Sở GD&ĐT địa phÆ°Æ¡ng số lượng thí sinh ĐKDT vào các trường đại học CAND.

Thí sinh thuá»™c khu vá»±c phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) dá»± thi vào các trường đại học CAND phía Bắc ná»™p hồ sÆ¡ ĐKDT và dá»± thi tại các trường đại học CAND phía Nam theo quy định của Bá»™ Công an; nếu trúng tuyển học tại các trường phía Bắc.
Xét tuyển

Chỉ tiêu gá»­i Ä‘ào tạo đại học tại các trường ngoài ngành công an xét tuyển trong số thí sinh dá»± thi khối A, A1 vào các ngành Ä‘ào tạo nghiệp vụ Công an, Luật theo chỉ tiêu của từng trường (không xét tuyển thí sinh dá»± thi các ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, Xây dá»±ng Đảng và Xây dá»±ng Chính quyền Nhà nÆ°á»›c, Công nghệ thông tin). Trong quá trình Ä‘ào tạo tại các trường ngoài ngành công an, học viên được hưởng chế Ä‘á»™, chính sách nhÆ° học viên học tại các học viện, trường đại học CAND; sau khi tốt nghiệp, Bá»™ Công an tiếp nhận và phân công công tác.

Thí sinh không trúng tuyển vào đại học CAND được xét tuyển vào má»™t trường cao đẳng CAND; không trúng tuyển vào cao đẳng được xét tuyển vào má»™t trường trung cấp hoặc hệ trung cấp CAND (nếu có đăng ký nguyện vọng) theo quy định phân luồng xét tuyển của Bá»™ Công an.; những thí sinh này cÅ©ng được đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng khối dân sá»± theo quy định của Bá»™ GD&ĐT.II. TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐƯỢC Dá»° THI VÀO CÁC TRƯỜNG KHỐI CÔNG AN NÄ‚M 2015
Theo qui định tuyển sinh của các trường ĐH, học viện thuá»™c lá»±c lượng công an nhân dân thì tất cả thí sinh dá»± thi vào học viện, các trường ĐH của Bá»™ Công an đều phải qua sÆ¡ tuyển tại công an các tỉnh, thành phố nÆ¡i thí sinh đăng ký há»™ khẩu thường trú. Quy định này chỉ áp dụng đối vá»›i hệ quân sá»±, đối vá»›i hệ dân sá»± thì thí sinh không phải tham gia sÆ¡ tuyển và ná»™p hồ sÆ¡ ĐKDT giống nhÆ° các trường ĐH dân sá»± khác.
Chỉ sÆ¡ tuyển sức khỏe và xác minh hồ sÆ¡ lý lịch, không yêu cầu sÆ¡ tuyển năng khiếu. Thí sinh phải Ä‘áp ứng được tất cả các tiêu chuẩn sau má»›i đủ Ä‘iều kiện dá»± thi vào các trường CAND.
1. Yêu cầu về sức khỏe
Về mắt: thí sinh phải đạt yêu cầu: thị lá»±c không kính má»™t mắt 10/10, tổng thị lá»±c 2 mắt có thể từ 19 - 20/10. Thí sinh không có sẹo giác mạc hoặc sẹo Ä‘Æ¡n thuần, không có biến chứng của bệnh mắt há»™t, không lác mắt, thị trường không bị hẹp, không được cận, viá»…n thị, không có rối loạn sắc giác; đồng thời không có các bệnh về Ä‘áy mắt, hai mắt phải to đều nhau.
Các đối tượng bị cận thị có tổng thị lá»±c tối thiểu 2 mắt đạt từ 10/20 trở lên được đăng ký dá»± thi vào các trường CAND nhÆ°ng phải có kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên về khả năng có thể chữa trị và phải cam kết chữa trị khi sÆ¡ tuyển vào các trường CAND.
Về chỉ số tai mÅ©i họng: phải có tai ngoài, tai giữa và tai trong bình thường; xÆ°Æ¡ng chÅ©m bình thường, mÅ©i bình thường. Trong trường hợp thí sinh viêm mÅ©i dị ứng, viêm mÅ©i mãn tính Ä‘Æ¡n thuần mà không có rối loạn chức năng hô hấp Ä‘áng kể vẫn có thể tuyển. Thí sinh phải có họng bình thường hoặc viêm họng mãn tính Ä‘Æ¡n thuần, thể trạng tốt thì vẫn được chấp nhận. Má»™t yêu cầu quan trọng nữa là thanh quản bình thường, không nói lắp; các xoang mặt bình thường.
Về răng - hàm - mặt: theo quy định của Bá»™ Công an thì thí sinh phải đủ răng, không kể răng khôn, hoặc mất 1 đến 2 răng sức nhai còn trên 90% và Ä‘ã làm răng giả xong không vi phạm tiêu chuẩn chung thì vẫn được chấp nhận.
Thí sinh không có răng sâu hoặc răng sâu men; không có răng viêm tuá»·, răng khôn bình thường hoặc có biến chứng Ä‘ã Ä‘iều trị tốt, không viêm lợi, không sứt môi, khe hở vòm miệng và không nói ngọng.
Những yêu cầu về tâm thần - thần kinh, về tuần hoàn, hệ hô hấp, tiêu hoá cÅ©ng được Bá»™ Công an yêu cầu chi tiết. Ví dụ, thí sinh không có bệnh tâm thần phân liệt, không có các loạn thần về triệu chứng, không Ä‘á»™ng kinh, không có há»™i chứng suy nhược thần kinh của bệnh thần kinh thá»±c tổn. Thí sinh mắc bệnh ra mồ hôi tay, chân ở mức Ä‘á»™ nhẹ cÅ©ng có thể đạt yêu cầu sÆ¡ tuyển.
Huyết áp được coi là đạt tiêu chuẩn phải từ 110 - 125 mmHg, không viêm tắc Ä‘á»™ng tÄ©nh mạch, không co giãn tÄ©nh mạch ở khoeo chân, cẳng chân, không có bệnh tim bẩm sinh, không có bệnh của cÆ¡ quan tạo máu.
Hệ hô hấp trong Ä‘ó màng phổi, phế quản phải bình thường; thá»±c quản, dạ dày, tá tràng phải bình thường… Liên quan đến hệ vận Ä‘á»™ng nhÆ° xÆ°Æ¡ng khá»›p, quy định nêu rõ: không mắc các bệnh mãn tính về khá»›p, không bị khá»›p giả hoặc không có chênh lệch chiều dài các chi, không mất các ngón tay, ngón chân, không thừa thiếu ngón tay, ngón chân, không lệch vẹo ngón chân cái…
Các chỉ số đặc biệt bao gồm: Không nghiện các chất ma tuý, màu và dạng tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da và không có các vết xăm (trổ) trên da.
Về thể hình: Nam cao từ 1,64-1,80m, cân nặng từ 48kg đến không quá 75kg; nữ cao từ 1,58-1,72m, cân nặng từ 45kg đến không quá 57kg.
2. Nguyên tắc khám tuyển
Khi khám tuyển, thí sinh phải ná»™p cho cÆ¡ quan Công an 2 ảnh chân dung cỡ 3x4 (ảnh má»›i chụp không quá 6 tháng) và giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cÆ¡ quan y tế có thẩm quyền cấp (bệnh viện cấp huyện trở lên).
Sau khi khám đạt các tiêu chuẩn về lâm sàng thì há»™i đồng khám tuyển quyết định lá»±a chọn các xét nghiệm cần thiết cho từng đối tượng và tổ chức làm xét nghiệm theo quy định này để có cÆ¡ sở kết luận sức khoẻ cho người dá»± tuyển.
Nếu thí sinh chÆ°a có các xét nghiệm thì há»™i đồng khám tuyển quyết định chọn lá»±a các xét nghiệm cần thiết cho từng đối tượng và tổ chức làm bổ sung tại bệnh xá hoặc các cÆ¡ sở y tế quân, dân y của Nhà nÆ°á»›c để có cÆ¡ sở kết luận.
3. Yêu cầu về tuổi
Đối vá»›i cán bá»™, chiến sÄ© công an trong biên chế, không quá 30 tuổi (tính đến năm dá»± thi); đối vá»›i học sinh THPT không quá 20 tuổi, học sinh người dân tá»™c thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dá»± thi);
Công dân phục vụ có thời hạn trong CAND có thời gian phục vụ từ đủ 18 tháng trở lên (tính đến tháng dá»± thi), không quy định Ä‘á»™ tuổi; Công dân hoàn thành phục vụ có thời hạn trong CAND hoặc hoàn thành nghÄ©a vụ quân sá»± trong Quân Ä‘á»™i nhân dân được dá»± thi thêm má»™t lần trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngÅ©, không quy định Ä‘á»™ tuổi. 
4. Yêu cầu về học lá»±c:
Thí sinh Ä‘ã tốt nghiệp THPT, trong 3 năm học PTTH có học lá»±c từ loại trung bình, xếp loại hạnh kiểm khá, tốt. 
5. Hồ sÆ¡ lý lịch
Bản thân và gia Ä‘ình chấp hành tốt chủ trÆ°Æ¡ng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nÆ°á»›c, quy định của chính quyền địa phÆ°Æ¡ng. Có thân nhân trong gia Ä‘ình (ông, bà ná»™i, ngoại, cha, mẹ hoặc người trá»±c tiếp nuôi dưỡng...) đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị theo quy định của Bá»™ Công an.
6. Nguyên tắc xét tuyển vào trường cao đẳng và trung cấp CAND
Bá»™ Công an chỉ tuyển vào ĐH, CĐ và trung cấp CAND đối vá»›i những thí sinh đạt yêu cầu sÆ¡ tuyển và dá»± thi vào má»™t trong các Học viện, ĐH CAND.
Thí sinh không trúng tuyển vào đại học CAND được xét tuyển vào má»™t trường cao đẳng CAND; không trúng tuyển vào cao đẳng được xét tuyển vào má»™t trường trung cấp hoặc hệ trung cấp CAND (nếu có đăng ký nguyện vọng) theo quy định phân luồng xét tuyển của Bá»™ Công an. 
Những thí sinh không trúng tuyển vào các trường công an thi theo đề chung của Bá»™ GD-ĐT được tham gia xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ theo qui định chung.
Thí sinh có nguyện vọng dá»± thi vào các trường công an cần liên hệ vá»›i bá»™ phận tuyển sinh của công an các quận, huyện nÆ¡i mình đăng ký há»™ khẩu thường trú để đăng ký dá»± thi, khai và ná»™p hồ sÆ¡ trá»±c tiếp cho công an quận, huyện, thị xã.
Hồ sÆ¡ đăng ký dá»± thi mua tại nÆ¡i sÆ¡ tuyển, hồ sÆ¡ này theo mẫu riêng của ngành công an được cung cấp tại công an các quận, huyện; không sá»­ dụng mẫu hồ sÆ¡ của Bá»™ GD-ĐT.
Theo kế hoạch, năm 2015 việc sÆ¡ tuyển tuyển sinh vào các trường công an nhân dân bắt đầu từ ngày 1/3 đến 15/4.III. LÀM Há»’ SÆ  VÀO CÁC TRƯỜNG KHỐI CÔNG AN NHƯ THẾ NÀO?
DÆ°á»›i Ä‘ây là chỉ dẫn cụ thể từ Ban tÆ° vấn của Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân (Hà Ná»™i) về Quy trình làm hồ sÆ¡ vào các trường khối Công an:
a) Trình tá»± thá»±c hiện:
BÆ°á»›c 1: Chuẩn bị hồ sÆ¡ đăng ký dá»± thi vào các trường Công an nhân dân theo quy định.
BÆ°á»›c 2: Äáº¿n ná»™p hồ sÆ¡ tại Công an huyện, thị xã trá»±c thuá»™c Công an tỉnh nÆ¡i đăng ký há»™ khẩu thường trú. Công an cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sÆ¡, thu lệ phí theo quy định; trường hợp hồ sÆ¡ chÆ°a đầy đủ, hợp lệ thì hÆ°á»›ng dẫn bổ sung các giấy tờ cần thiết.
- Công an cấp huyện, thị xã thẩm tra về tiêu chuẩn, Ä‘iều kiện của người đăng ký dá»± thi; tổng hợp danh sách báo cáo phòng Tổ chức cán bá»™ Công an tỉnh.
- Công an tỉnh tổ chức sÆ¡ tuyển, kiểm tra sức khoẻ; xác minh lý lịch cho người đăng ký dá»± thi vào các trường Công an nhân dân; tập hợp kết quả và tổ chức xét duyệt, lập hồ sÆ¡ giao ná»™p cho các trường Công an nhân dân. Các trường hợp không đạt sÆ¡ tuyển, phòng Tổ chức cán bá»™ Công an tỉnh thông báo cho Công an cấp huyện trả lại lệ phí đăng ký dá»± thi và lệ phí xét tuyển vào Trung học Công an nhân dân.
- Phòng Tổ chức cán bá»™ Công an tỉnh tiếp nhận phiếu báo dá»± thi của các trường Công an nhân dân và chuyển cho Công an cấp huyện để gá»­i cho thí sinh tham dá»± kỳ thi theo Ä‘úng quy định.
BÆ°á»›c 3:
- Phòng Tổ chức cán bá»™ Công an tỉnh nhận phiếu báo Ä‘iểm, giấy báo trúng tuyển của các trường Công an nhân dân và chuyển cho Công an cấp huyện. Công an cấp huyện gá»­i phiếu báo Ä‘iểm, giấy báo trúng tuyển cho thí sinh dá»± thi vào các trường Công an nhân dân.
Đối vá»›i các trường hợp trúng tuyển, Công an cấp huyện tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch theo Ä‘úng quy định và hoàn thành hồ sÆ¡ nhập học, chuyển phòng Tổ chức cán bá»™ Công an tỉnh làm thủ tục nhập học các trường Công an nhân dân cho thí sinh trúng tuyển.
b) Thành phần, số lượng hồ sÆ¡:
* Thành phần hồ sÆ¡, bao gồm:
- 1 túi Ä‘á»±ng hồ sÆ¡ và 2 phiếu đăng ký dá»± thi đại học, cao đẳng theo mẫu của Bá»™ Giáo dục và Đào tạo (có dán ảnh 4 × 6 cm).
- Đơn tình nguyện vào ngành Công an nhân dân (bản viết tay)
- Bản lý lịch tá»± khai (mẫu 1a-BCA(X18)-09), dán ảnh 4 × 6 cm Ä‘óng dấu giáp lai và có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nÆ¡i cÆ° trú
- 3 ảnh chụp theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân trong vòng 6 tháng tính đến ngày ná»™p hồ sÆ¡
- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đối tượng Æ°u tiên (nếu có)
- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
- Trích sao học bạ 3 năm học phổ thông trung học (có công chứng)
- Giấy chứng nhận Ä‘oàn viên, đảng viên (nếu là đảng viên, Ä‘oàn viên);
* Số lượng hồ sơ: 1 bộ
c) Thời hạn giải quyết: Theo thời hạn chung về tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường Công an nhân dân hàng năm.
d) Đối tượng thá»±c hiện thủ tục hành chính: cá nhân
e) CÆ¡ quan thá»±c hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bá»™ Công an tỉnh.
g) Kết quả thá»±c hiện thủ tục hành chính: Giấy báo nhập học vào các trường Công an nhân dân
h) Lệ phí (nếu có):
- Phí mua hồ sÆ¡ của ngành Công an: 13.000 đồng/bá»™
- Phí mua hồ sÆ¡ đăng ký dá»± thi: 2.000 đồng/bá»™
- Lệ phí khám sức khoẻ: 30.000 đồng/người
- Lệ phí đăng ký dá»± thi: 40.000 đồng/người
- Lệ phí xét tuyển vào Trung học Công an nhân dân: 15.000 đồng/người
- (Lệ phí tuyển sinh thay đổi cụ thể theo từng năm)
i) Tên mẫu Ä‘Æ¡n, mẫu tờ khai:
- Bản lý lịch tá»± khai (mẫu 1a-BCA(X18)-09)
- Phiếu đăng ký dá»± thi
k) Yêu cầu, Ä‘iều kiện thá»±c hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Đối tượng dá»± thi: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, là Ä‘oàn viên Ä‘oàn thanh niên cá»™ng sản Hồ Chí Minh không qua 20 tuổi; đối vá»›i người dân tá»™c thiểu số không quá 22 tuổi tính đến ngày dá»± thi.
- Đối tượng cụ thể: theo thông báo tuyển sinh hàng năm.
Tiêu chuẩn dá»± thi:
* Tiêu chuẩn chính trị:
- Bản thân và gia Ä‘ình gÆ°Æ¡ng mẫu, chấp hành tốt chủ trÆ°Æ¡ng, đường lối, pháp luật; không liên quan tệ nạn xã há»™i
- Bảo đảm các quy định cụ thể tại Quyết định số 1275/2007/QĐ-BCA ngày 26/10/2007 của Bá»™ trưởng Bá»™ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bá»™, chiến sÄ© Công an nhân dân.
* Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, đạo đức tÆ° cách tốt, 3 năm học phổ
thông trung học đạt hạnh kiểm loại khá trở lên
* Về học lá»±c: Đạt học lá»±c trung bình trở lên trong 3 năm học phổ thông trung học; 3 môn khối dá»± thi đạt từ 6,0 Ä‘iểm trở lên; học sinh khu vá»±c I, người dân tá»™c thiểu số đạt Ä‘iểm trung bình trở lên.
* Sức khoẻ:
- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng, đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sá»­ dụng ma tuý và các chất gây nghiện.
- Đối với nam: Cao từ 1,64m đến 1,80m; nặng từ 48 kg đến 75kg
- Đối với nữ: Cao từ 1,58m đến 1,72m; nặng từ 45 kg đến 57 kg.
(Học sinh khu vá»±c I được hạ thấp 2 cm chiều cao và 2 kg cân nặng theo từng giá»›i)
 
 
 
Nội dung bình luận
Người gửi : lê hiền (thuanhless0704@gmail.com)
2014-12-25
Xin lỗi! Cho tôi hỏi con tôi bị mắc bệnh viêm gan siêu vi B nhẹ. Thì cháu có được thi không.. Cảm ơn sự giải đáp của thầy ( cô).
Người gửi : diệu lá»™c (nguyendieuloc@gmail.com)
2014-12-25
cho em hỏi, năm 2015 các trường đại học công an sẽ xét tuyển, khám tuyển trước rồi thi hay cũng hư các trường đại học khác là thi xong mới xét tuyển vào trường ạ
Người gửi : Ä‘oàn anh (thuanhless0704@gmail.com)
2014-12-26
Nếu bị mắc viêm gan siêu vi B nhẹ có đc thi ko ạ?
Người gửi : BuÌ€i Kim NgoÌ£c (buikimngoc01669818288@gmail.com)
2014-12-27
Thưa Thầy, Thầy cho e hỏi đây có phải là thông tin chính xác chưa ạ. Theo một số nguồn tin từ trong ngành là đến nay vẫn chưa có công văn nào bảo bỏ xét điểm học bạ. . E rất hoang mang về thông tin này. Mong thầy giải đáp thắc mắc của e
Người gửi : trinh hanh dung (hoanghai170193@gmail.com)
2015-01-09
cho hoi cha toi dang cong tac trong nganh cong an duoc tren 30 me toi la nguoi viet goc hoa vay ly lich toi nhu vay co vao nganh duoc khong?
Người gửi : Võ Hoàng VÅ© (vohoangvu48@gmail.com)
2015-01-25
Cho em hỏi, xét đạo đức chính trị đối với thí sinh là xét mấy đời ạ !
Người gửi : kim trúc (tructractructrat@gmail.com)
2015-02-11
Anh chị ơi cho em hỏi " yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(nếu có)" là như thế nào vậy em không hiểu, anh chị có thể giải thích thêm cho em hiểu được không?.còn về học lực là như thế nào. có phải 3 môn mình đăng ký dự thi thì học lưc cần phải 6.0 trở lên không ??
Người gửi : nguyá»…n văn sÆ¡n (motminh1@yahoo.com)
2015-02-23
em cao 1m83 răng em không bị sâu nhưng không được đều cho lắm vậy em có được qua sơ tuyển không ạ
Người gửi : Phạm Hữu Cường (cuongpro@gmail.com)
2015-02-27
Bị mắc bệnh viêm gan siêu vi B ở mức độ nhẹ thì vẫn được dự thi. Các trường của ngành công an bao giờ cũng sơ tuyển trước rồi mới thi ạ.
Người gửi : lê thị kim dung (dungngongan@gmail.com)
2015-03-02
cho em hoi thi vào hệ dân sự của đh Phòng cháy chữa cháy thì vẫn thi cùng hệ quân sự luôn ạ? Và, các ngành công an năm nay thi vẫn thi tại các địa điểm riêng như mọi năm hay thi chung tất cả ạ?
Người gửi : mai nga (maingaqtrach@gmail.com)
2015-03-02
cho em hỏi khi nào thì tổ chức sơ tuyển ạ?
Người gửi : dÆ° văn bằng (nkokvodank2896@gmail.com)
2015-03-02
Cho e hỏi là thời gian sơ tuyển là ngày bao nhiêu ạ.và trong hồ sơ đăng kí sơ tuyển và dự tuyển vào các trường công an gồm có những gì ạ?
Người gửi : Nguyen Hoai Phuc (hoaiphucnguyen67@gmail.com)
2015-03-03
cho em hỏi thời gian xơ tuyển vào các trường công an
Người gửi : hoàng trọng lÆ°Æ¡ng (lolvip4402@gmail.com)
2015-03-04
nếu không đúng chỉ tiêu không được xét tuyển
Người gửi : cho em hỏi;há»™ khẩu và giấy CMNN cua em ghi là theo đạo thiên chúa.Không biết em có thể thi vào ngành công an hay không (mirikarintran@yaho.com)
2015-03-06
cho em hoi ho khau va giay CMNN cua em ghi la theo dao thien chua.vay em co the tham gia du tuyen vao nganh cong an hay khong
Người gửi : phạm quốc trung (quoctrungcsdt@gmail.com)
2015-03-06
cho em hoi:em la hs dan toc vung 135,chieu cao cua e la 1m63 vay e co du tieu chuan de du thi ko a?
Người gửi : nguyen (nguyennhi2707@gmail.com)
2015-03-09
xlin hoi e toi co 1 cai rang sau ma tram uj thi thi cong an dk k
Người gửi : Hồ Thị Vân Anh (anhho10a1@gmail.com)
2015-03-09
cho e hỏi học lực đôi với thí sin nữ thì sao ạ
Người gửi : DUYÊN TRẦN (duyen15091997@gmail.com)
2015-03-09
Thí sinh không trúng tuyển vào đại học CAND được xét tuyển vào một trường cao đẳng CAND; không trúng tuyển vào cao đẳng được xét tuyển vào một trường trung cấp hoặc hệ trung cấp CAND (nếu có đăng ký nguyện vọng) theo quy định phân luồng xét tuyển của Bộ Công an.VẬY PHẦN ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG LÀ Ở ĐÂU AK
Người gửi : dao thanh tuu (daothanhtuu@gmail.com)
2015-03-10
cho em hoi:trong rang thao lap co du tieu chuan de du thi vao nganh cong an khong?
Người gửi : Nguyen van phuong (01652834192@gmail.com)
2015-03-11
cho em hỏi học kỳ I của lớp 12 bị khống chế xuống loại yếu nhưng em thi khối C vậy em có đủ điều kiện làm hồ sơ thi vào trường công an không .tư vấn cho em qua số điện thoại 01652834192 em xin cám ơn?
Người gửi : Lê Thu HÆ°Æ¡ng (thuhuonggc@gmail.com)
2015-03-16
Năm 2015, thí sinh thi vào các khối ngành Công an và Quân đội sẽ thi chung điểm thi với các thi sinh khác hay thi tại Trường riêng như hằng năm ?
Người gửi : vuasi (neenxis@gmail.com)
2015-03-18
Cam on ban tuyển sinh
Người gửi : vuasi (neenxis@gmail.com)
2015-03-18
Cam on ban tuyển sinh
Người gửi : huy hieu (01639145315)
2015-03-20
cho em hoi neu da dang ki vao cand con duoc dang ki vao qdnd khong?
Người gửi : DÆ°Æ¡ng Thị Thuận (thuanduong130596@gmail.com)
2015-03-20
em có một chiếc răng sâu thì phải làm như thế nào để đăng kí mà qua sơ tuyển ạ??????????????????
Người gửi : nguyen thanh thao (01682210638)
2015-03-23
ruong cong an lieu e con co co hoi k
Người gửi : Doan phuong (Phuongqui99@gmail.com)
2015-03-24
Em rất muốn phụ vụ trong ngành, vốn định học 12 xong sẽ thi vào trường CAND vì hoàn cảnh phải nghỉ học lớp 11 và hiện nay đã tốt nghiệp 12 và tốt nghiệp trung cấp luật. Em đã vượt quá tuổi không thể thi đại học CAND Em mạng phép hỏi? Còn con đường nào để em được tham gia thi tuyển không ạ Thật em là huấn luyện viên võ thuật, và muốn chung tay xây dựng đất nước giữ yên bờ cõi lãnh thổ Việt Nam thân yêu. Em tha thiết mong dc sự xem xét nào khi đã 27 tuổi có thể nuôi ý chí phụ vụ đất nước không ạ Em cám ơn đã xem nhưng dòng tâm sự của em. Kính chào thầy!
Người gửi : Nguyá»…n Hoài Phong (nguy_p53@yahoo.com)
2015-04-01
xin hỏi hiện tôi đã đậu tốt nghiệp THPT...là bộ đội xuất ngủ...đang công tác tại công an xã...thì cần thủ tục như thế nào?
Người gửi : lê thị kim dung (dungngongan@gmail.com)
2015-04-02
năm nay công an khám tuyển và làm hồ sơ trước kì thi THPT QG hay thi xong ạ???
Người gửi : hoàng hÆ°ng (qochung9797@gmail.com)
2015-04-02
sau khi đăng ký sơ tuyển khi đi khám sức khỏe ngoài tỉnh cần mang theo những gì nữa ạ
Người gửi : trÆ°Æ¡ng thị hiền (hientruong1003@gmail.com)
2015-04-02
năm nay e 20 tuổi thì vẫn được đăng kí xét tuyển thi công an chứ ạ? bây giờ là 03/04 rồi nhưng giờ e mới nộp hồ sơ xét tuyển thì có kịp k ạ
Người gửi : huyền trang (trangluna@gmail.com)
2015-04-04
chân bị vòng kiềng 1 bên và mặt có ít mụn có được ko ạ? công an có khám 3 vòng k ạ? nếu có thì bao nhiêu ạ
Người gửi : trần văn thức ( doichicomotpro@yahoo.com.vn)
2015-04-11
Đã sơ tuyển chưa ạ
Người gửi : trần văn thức ( doichicomotpro@yahoo.com.vn)
2015-04-11
Đã sơ tuyển chưa ạ
Người gửi : trần văn thức ( doichicomotpro@yahoo.com.vn)
2015-04-11
Đã sơ tuyển chưa ạ
Người gửi : Hoàng Thúy Quỳnh (quynhmin2210@gmail.com)
2015-04-12
Thưa thầy, em có một vết sẹo khá lớn ở đầu gối thì có được xét không ạ.
Người gửi : bùi quang vượng (quangvuong9xhb@gmail.com)
2015-04-13
thời gian sơ tuyển lúc nào hết hạn ạ
Người gửi : LÆ°u Thị Hồng LÆ°Æ¡ng (lhparies1@gmail.com)
2015-04-29
Cho e hỏi khối dự thi ghi ô số 1 hay ô số 2 ạ? số CMT thì bỏ 3 ô đầu hay 3 ô cuối ạ?
Người gửi : nguyá»…n hà (nguyenphuong201192@gmail.com)
2015-05-05
Cho em hỏi em vử xuất ngũ nghĩa vụ quân sự tại vùng 4 hải quân cam ranh khánh hòa, em cao 1m 62 trong đó được tính khu vực I giảm 2cm là em vừa đủ mà sao em lại không được nằm trong danh sách ĐẠT ạ. Còn lại về sức khỏe của Bộ Công An thì em đủ điều kiện
Người gửi : nguyenhanhtai (petapchoi_2k14@yhaoo.co)
2015-05-06
neu ong noi cua e di ben nguy day em dc zo nganh cong an vay khonganh
Người gửi : Trần Nhá»±t Kịch (nhutkich@gmail.com)
2015-05-07
Năm nay con thi tốt nghiệp năm sau con nộp hồ sơ công an được không ạ.(Lấy bằng tốt nghiệp xong ôn bài 1 năm, các năm phổ thông không nghỉ năm nào). Lớp 12 kì I Văn Sử Địa trên TB, ki II Sử 4.5, Sử cả năm 4.8. Vậy học bạ của con đủ điều kiện nộp hồ sơ không?(Con thi khối C vào năm sau)
Người gửi : Hồ Minh Toàn (toandt159@gmail.com)
2015-05-07
thưa thầy đây có phải là thông tin từ bộ chưa vậy và mình đăng kí rồi nhận đươc phiếu 4 vậy có phải là xong chưa vậy
Người gửi : LÆ°u Thị VÄ©nh Hảo (luuthivinhhao@gmail.com)
2015-05-09
dạ cho em hỏi là mình có thể cùng lúc đăng kí tuyển sinh vào trường đại học công an nhân dân và một trường khác được không?
Người gửi : Pham Hoàng Nam (perua156@gmail.com)
2015-05-27
Tốt nghiệp bằng trung cấp chuen nghiệp có bằng tuong đương vs THPT xét tuyển duoc không a!
Người gửi : Nguyá»…n Thị Thanh Trúc (sactim917@gmail.com)
2015-06-13
em bị mất một chiếc răng và thị lực hai mắt hơi kém vậy em phải làm gì vì em rất muốn thi vào ngành này.
Người gửi : my hanh (01627244350)
2015-06-17
cho em hoi 1 luc nop truong cong an voi 1 truong dai hoc khac duoc khong ak. neu duoc nop phieu diem nhu the nao ak
Người gửi : nguyá»…n công danh (danh9966@yahoo.com.vn)
2015-07-01
Cho em hỏi răng em bị sâu thì làm sao vào được ngành công an ạ!
Người gửi : Nguyá»…n Hồng Liên (nguyenhonglientkhd@gmail.com)
2016-01-30
e rất muốn thi vào ngành này nhưng thị lực kém va chỉ cao 1m55 thì liệu có cơ hội k ạ?
Người gửi : Trần Thị Mỹ ThÆ°Æ¡ng (Thuongtran.070698@gmail.com)
2016-02-19
Thưa thầy nếu thiếu 1cm hoặc 1kg thì có đuoc tham gia sơ tuyển không??
Người gửi : Phạm Quốc Đại (phamquocdai93@gmail.com)
2016-02-22
Cho em hỏi răng em bị sâu thì làm sao vào được ngành công an ạ!!
Người gửi : Đặng thị phÆ°Æ¡ng (Phuong98hanoi@gmail.com)
2016-03-17
Cho em hỏi học sinh miền bắc muốn đăng kí thi trường miền nam thì cần có những thủ tục gì ạ
Người gửi : Nguyá»…n Minh Kha (01689525727Minhkha)
2016-03-26
Mất 2răng nhưng chỉ làm lại kịp 1răng vậy có được thi vào công an khôg ạ...!
Người gửi : vien (chungthinngocvien93@yahoo.com)
2016-03-30
Keu bi can mot mat toi co duc dang ki luong vao
Người gửi : võ minh hiền (vominhhien2002@gmail.com)
2016-07-28
Em ở hà tĩnh thi trung cap an ninh o tp hcm được không ạ
Gửi bình luận của bạn
Gửi

Số lượt xem: 75078 [Trang chủ] [Trở lại] [Lên trên]
Các bài khác:

www.thaycuong.com

Luyện thi đại học - Luyện thi vào 10 - Luyện thi học sinh giỏi - Thế giá»›i yêu thÆ°Æ¡ng - Luyện thi Ngọc Hiền

Copyright 2013 -  www.thaycuong.com -  www.luyenthivan.com