Bài quan trọng

Đăng lúc: 2015-06-28 - Đã xem: 20576   Print

TRỌNG TÂM LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 2015:

TRỌNG TÂM MÔN SỬ 2015:

A. SỬ THẾ GIỚI:

1. Liên Hợp Quốc (Đặc biệt chú ‎ý)
2. Trung Quốc (Đặc biệt chú ‎ý)
3. ASEAN (Đặc biệt chú ‎ý)
4. Khái quát phong trào giải phóng dân tộc Á, Phi, Mĩ La-tinh (Đặc biệt chú ‎ý)
5. Quan hệ Quốc tế: Đối đầu Đông-Tây và Hòa hoãn Đông-Tây (Đặc biệt chú ‎ý)
6. Ảnh hưởng của chiến tranh TG2 đến Vn? (Đặc biệt chú ‎ý)
7. Hội nghị I-an-ta
8. Liên Xô
9. Mĩ (Kinh tế + Đối ngoại)
10. Nhật (Kinh tế + Đối ngoại)
11. Cuộc CMKHCN
B. SỬ VIỆT NAM:
1. Hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 1911-1930 (Đặc biệt chú ‎ý)
2. Đảng CSVN ra đời (Đặc biệt chú ‎ý)
3. CMT8/1945 và nước VNDCCH (Đặc biệt chú ‎ý)
4. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 (Đặc biệt chú ‎ý)
5. Các ĐH Đảng (Đặc biệt chú ‎ý)
6. Vai trò của lãnh tụ NAQ. (Đặc biệt chú ‎ý)
7. Chương trình khai thác thuộc địa lần 2 (1919-1929)
8. Phong trào công nhân từ tự phát đến tự giác
9. Việt Nam Quốc dân Đảng
10. Ba tổ chức Cộng sản
11. Cao trào 30-31; 36-39
12. Hội nghị BCHTW 11.1939 và 5.1941
13. Quá trình chuẩn bị lực lượng cho cách mạng
14. Toàn quốc kháng chiến chống Pháp xâm lược lần 2
15. Chiến dịch VB (1947), Biên giới (1950)
16. Kế hoạch Nava + Cuộc tiến công chiến lược ĐX1953-1954.
17. Chiến dịch ĐBP + Hiệp định GNV
18. Việt nam sau hđịnh GNV
19. Đồng khởi.
20. Chống ctranh đặc biệt
21. Chống ctranh cục bộ
22. Chống Vn hóa chiến tranh
23. Hiệp định Pa-ri
24. Đổi mới đất nước
 
TRỌNG TÂM MÔN ĐỊA 2015:
 
1. Biển đảo
2. Nguồn lao động, cơ cấu dân số tuổi
3. Đa dạng sinh học; Gió tín phong; Hạn hán; Sông ngòi; Sinh vật nhiệt đới gió mùa ẩm
4. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa
5. Giao thông vận tải biển
6. Ngoại thương
7. Cơ cấu kinh tế (Thành phần, Ngành)
8. Công nghiệp vùng Bắc Trung bộ; Sản xuất nông nghiệp trung du miền núi Bắc Bộ; Nam Trung Bộ; Sản xuất nông sản hàng hóa ĐBSCL
9. Biểu đồ: Kết hợp, miền, đường.

 

Nội dung bình luận
Gửi bình luận của bạn
Gửi

Số lượt xem: 20576 [Trang chủ] [Trở lại] [Lên trên]
Các bài khác:

www.thaycuong.com

Luyện thi đại học - Luyện thi vào 10 - Luyện thi học sinh giỏi - Thế giới yêu thương - Luyện thi Ngọc Hiền

Copyright 2013 -  www.thaycuong.com -  www.luyenthivan.com