Bài quan trọng

Đăng lúc: 2016-02-22 - Đã xem: 10457   Print

 Tổng cục Chính trị CAND Ä‘ã công bố những Ä‘iểm má»›i nhất về công tác tuyển sinh CAND 2016. Trong Ä‘ó quy định rõ về Ä‘iều kiện, đối tượng, tiêu chuẩn xét tuyển; tá»· lệ học viên nữ...

 

 * Thí sinh sÆ¡ tuyển tại Ä‘âu?

Theo hÆ°á»›ng dẫn má»›i nhất của Tổng cục Chính trị CAND về công tác tuyển sinh CAND 2016, thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào các trường CAND theo chỉ tiêu Ä‘ào tạo cho lá»±c lượng Công an phải qua sÆ¡ tuyển tại Công an các tỉnh, thành phố hoặc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) các tỉnh, thành phố trá»±c thuá»™c trung Æ°Æ¡ng, nÆ¡i thí sinh đăng ký há»™ khẩu thường trú.

Các trường CAND chỉ xét tuyển đối vá»›i thí sinh đạt yêu cầu sÆ¡ tuyển, có hồ sÆ¡ ĐKXT gá»­i về các trường CAND trong thời hạn quy định và đạt Ä‘iểm trúng tuyển của trường đăng ký.

Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào má»™t khối của má»™t ngành trong má»™t trường CAND.

* Điều kiện, đối tượng, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển

Tổng cục Chính trị CAND cÅ©ng quy định cụ thể cách thức đăng ký, đối tượng, Ä‘á»™ tuổi, tiêu chuẩn… dành cho thí sinh tham gia xét tuyển vào các trường CAND. Cụ thể nhÆ° sau:

+ Học sinh Ä‘ang học THPT dá»± thi tốt nghiệp THPT năm 2016 đăng ký theo hÆ°á»›ng dẫn của trường THPT nÆ¡i Ä‘ang học.

+ Người chÆ°a tốt nghiệp THPT, người Ä‘ã tốt nghiệp THPT (gồm: học sinh Ä‘ã tốt nghiệp THPT các năm trÆ°á»›c; công dân hoàn thành nghÄ©a vụ tham gia CAND; công dân hoàn thành nghÄ©a vụ quân sá»± trong Quân Ä‘á»™i nhân dân) đăng ký dá»± thi theo há»™ khẩu thường trú tại các Ä‘iểm tiếp nhận đăng ký dá»± thi do Bá»™ Giáo dục và Đào tạo quy định.

+ Cán bá»™ CAND, công dân thá»±c hiện nghÄ©a vụ tham gia CAND đăng ký dá»± thi theo hÆ°á»›ng dẫn của cÆ¡ quan, Ä‘Æ¡n vị.

+ Học sinh phổ thông (gồm cả học sinh Ä‘ã tốt nghiệp các năm trÆ°á»›c), công dân hoàn thành nghÄ©a vụ tham gia CAND, hoàn thành nghÄ©a vụ quân sá»± trong Quân Ä‘á»™i nhân dân đăng ký sÆ¡ tuyển tại Công an cấp huyện nÆ¡i đăng ký há»™ khẩu thường trú.

+ Công dân thá»±c hiện nghÄ©a vụ tham gia CAND đăng ký sÆ¡ tuyển theo hÆ°á»›ng dẫn cụ thể của Ä‘Æ¡n vị.

+ Cảnh sát PCCC các tỉnh, TP trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng tổ chức sÆ¡ tuyển cho chiến sÄ© của Ä‘Æ¡n vị mình và người có há»™ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh, thành phố có nguyện vọng ĐKXT vào Trường Đại học PCCC. Đối vá»›i các địa phÆ°Æ¡ng khác, người có nguyện vọng ĐKXT Trường Đại học PCCC do Công an các tỉnh, TP trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng sÆ¡ tuyển theo quy định.

+ Thí sinh có nguyện vọng ĐKXT vào các trường CAND khi sÆ¡ tuyển do Ä‘Æ¡n vị sÆ¡ tuyển trá»±c tiếp chụp ảnh để phục vụ công tác sÆ¡ tuyển, quản lý người dá»± tuyển khi dá»± thi kỳ thi THPT Quốc gia.

Các trường CAND chỉ tuyển sinh học viên nữ chiếm từ 10 - 15% tổng số chỉ tiêu.

* Hồ sÆ¡ cần những gì?

- Người đăng ký sÆ¡ tuyển phải trá»±c tiếp đến đăng ký sÆ¡ tuyển, mang theo bản chính hoặc bản sao có công chứng các loại giấy tờ: há»™ khẩu, học bạ, giấy khai sinh kèm theo giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cÆ°á»›c công dân). Đối vá»›i công dân hoàn thành nghÄ©a vụ tham gia CAND, hoàn thành nghÄ©a vụ quân sá»± trong Quân Ä‘á»™i nhân dân ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngÅ©. Thủ tục, hồ sÆ¡ sÆ¡ tuyển, đăng ký dá»± tuyển do Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuá»™c tỉnh phát hành và hÆ°á»›ng dẫn.

- Thí sinh đạt Ä‘iều kiện sÆ¡ tuyển chỉ được ĐKXT vào má»™t khối của má»™t ngành của má»™t học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp CAND theo quy định về phân vùng, phân luồng tuyển sinh của Bá»™ Công an.


- Quy định về đối tượng, độ tuổi, được hướng dẫn cụ thể như sau:* Quy định về độ tuổi

+ Đối vá»›i cán bá»™, chiến sỹ Công an trong biên chế, không quá 30 tuổi (tính đến năm dá»± thi).

+ Đối vá»›i học sinh THPT không quá 20 tuổi, học sinh người dân tá»™c thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dá»± tuyển).

+ Công dân thá»±c hiện nghÄ©a vụ tham gia CAND có thời gian phục vụ từ đủ 24 tháng trở lên (tính đến tháng dá»± thi), không quy định Ä‘á»™ tuổi.

+ Công dân hoàn thành nghÄ©a vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành nghÄ©a vụ quân sá»± trong Quân Ä‘á»™i nhân dân được dá»± thi thêm má»™t lần trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngÅ©, không quy định Ä‘á»™ tuổi.

* Quy định về trình Ä‘á»™ văn hóa:

Đã tốt nghiệp THPT hoặc tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng, trong các năm học THPT hoặc tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng đạt học lá»±c trung bình trở lên theo kết luận tại học bạ. Không sÆ¡ tuyển học sinh lÆ°u ban trong các năm học THPT và tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng.

* Quy định về phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị:

Trong những năm học trung học phổ thông đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên; tiêu chuẩn chính trị đảm bảo theo quy định hiện hành của Bá»™ Công an đối vá»›i việc tuyển người vào lá»±c lượng CAND. 

Đối vá»›i công dân thá»±c hiện nghÄ©a vụ tham gia CAND, công dân hoàn thành nghÄ©a vụ tham gia CAND, hoàn thành nghÄ©a vụ quân sá»± trong Quân Ä‘á»™i nhân dân, thời gian tại ngÅ©, hằng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm ká»· luật từ mức khiển trách trở lên.

* Quy định về sức khỏe, chiều cao, thị lực

Quy định về chiều cao, cân nặng, thị lá»±c; không hạn chế tá»· lệ nữ sÆ¡ tuyển

- Tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng: 

+ Nam: Chiều cao từ 1,64m trở lên, cân nặng từ 48kg trở lên.

+ Nữ: Chiều cao từ 1,58m trở lên, cân nặng từ 45kg trở lên.

Đối vá»›i học sinh thuá»™c vùng Khu vá»±c 1 (gồm học sinh hưởng chính sách Æ°u tiên trong tuyển sinh theo KV1 hoặc học sinh có há»™ khẩu thường trú 5 năm tại địa bàn KV1), học sinh là người dân tá»™c thiểu số theo từng giá»›i được hạ thấp 2cm về chiều cao và 2kg cân nặng.

- Tiêu chuẩn về thị lá»±c: Các đối tượng bị cận thị được đăng ký dá»± tuyển vào các trường CAND và phải cam kết chữa trị khi sÆ¡ tuyển vào các trường CAND. Trường hợp trúng tuyển, có giấy báo nhập học của các trường CAND phải chữa trị mắt đảm bảo tiêu chuẩn về thị lá»±c theo quy định khi nhập học.

* Học sinh nữ chỉ chiếm 10 – 15% tổng số chỉ tiêu các trường

- Việc tuyển học sinh nữ vào các trường CAND được thá»±c hiện theo chỉ tiêu riêng vá»›i tá»· lệ từ 10 đến 15% tổng chỉ tiêu ở từng trường theo từng ngành học; không hạn chế tá»· lệ nữ sÆ¡ tuyển, ĐKXT đại học, cao đẳng, trung cấp.

* Thí sinh ná»™p hồ sÆ¡ tại Ä‘âu?

- Hồ sÆ¡ ĐKXT vào các trường CAND theo mẫu quy định thống nhất của Bá»™ Công an. Thí sinh ná»™p phiếu ĐKXT cùng lệ phí tuyển sinh theo quy định cho Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuá»™c tỉnh để chuyển về Công an tỉnh, thành phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng (không qua Sở Giáo dục và Đào tạo). Công an tỉnh, thành phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng có trách nhiệm ná»™p hồ sÆ¡ ĐKXT cho các trường đại học CAND theo đường ná»™i bá»™ và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo địa phÆ°Æ¡ng số lượng thí sinh ĐKXT vào các trường đại học CAND.

- Sau khi có kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, người dá»± tuyển ná»™p giấy chứng nhận kết quả thi (bản photocopy) do Ä‘Æ¡n vị chủ trì tổ chức thi cấp và phiếu thống kê kết quả Ä‘iểm thi (theo mẫu của Bá»™ Công an) về Công an nÆ¡i sÆ¡ tuyển để chuyển cho các trường CAND theo thời hạn quy định.


 

https://www.facebook.com/luyenthicongan Thaycuong.vn https://www.facebook.com/thaycuongvan

Nội dung bình luận
Gửi bình luận của bạn
Gửi

Số lượt xem: 10457 [Trang chủ] [Trở lại] [Lên trên]
Các bài khác:

www.thaycuong.com

Luyện thi đại học - Luyện thi vào 10 - Luyện thi học sinh giỏi - Thế giá»›i yêu thÆ°Æ¡ng - Luyện thi Ngọc Hiền

Copyright 2013 -  www.thaycuong.com -  www.luyenthivan.com