✅❤️ ÔN THI HỌC KỲ I CÁC LỚP, CÁC MÔN NĂM 2019-2020

✅❤️ ÔN THI HỌC KỲ I CÁC LỚP, CÁC MÔN NĂM 2019-2020

22/11/2019 - 3325 lượt xem

✅ CÁC KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 5 ĐẾN LỚP 12 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI...

✅ LỊCH HỌC CÁC LỚP VĂN - SỬ - ĐỊA 2019-2020

✅ LỊCH HỌC CÁC LỚP VĂN - SỬ - ĐỊA 2019-2020

13/10/2019 - 3282 lượt xem

✅ CÁC KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 8 ĐẾN LỚP 12 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO...

✅ Các lớp Toán của Thầy Trần Thắng (SP)

✅ Các lớp Toán của Thầy Trần Thắng (SP)

12/10/2019 - 3867 lượt xem

✅ CÁC KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 8 ĐẾN LỚP 12 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO...

Các lớp Lý của Thầy Chung Lý

Các lớp Lý của Thầy Chung Lý

10/10/2019 - 4130 lượt xem

✅ CÁC KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 8 ĐẾN LỚP 12 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO...

Các lớp Toán của Ths Hoàng Vân (SP)

Các lớp Toán của Ths Hoàng Vân (SP)

30/09/2019 - 3968 lượt xem

✅ KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5, 6, 7, 8, 9 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO;SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO HỌC BẠ ĐẸP NGAY...

Bồi dưỡng kiến thức CHẤT LƯỢNG CAO - Các môn, các lớp - Năm học 2019-2020

Bồi dưỡng kiến thức CHẤT LƯỢNG CAO - Các môn, các lớp - Năm học 2019-2020

26/09/2019 - 4265 lượt xem

✅ CÁC KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 6 ĐẾN LỚP 12 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI...

Học chất đỗ cao - Lịch học 2019-2020 - Các lớp, các môn

Học chất đỗ cao - Lịch học 2019-2020 - Các lớp, các môn

07/09/2019 - 5046 lượt xem

✅ CÁC KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 6 ĐẾN LỚP 12 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI...

❤️ KHAI GIẢNG LỚP MỚI TẠI TRUNG TÂM LUYỆN THI THẦY CƯỜNG

❤️ KHAI GIẢNG LỚP MỚI TẠI TRUNG TÂM LUYỆN THI THẦY CƯỜNG

02/09/2019 - 4169 lượt xem

✅ CÁC KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 8 ĐẾN LỚP 12 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO HỌC...

LUYỆN THI CHẤT LƯỢNG CAO - CÁC MÔN  CÁC LỚP NĂM HỌC 2019-2020

LUYỆN THI CHẤT LƯỢNG CAO - CÁC MÔN CÁC LỚP NĂM HỌC 2019-2020

22/08/2019 - 6066 lượt xem

✅ CÁC KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 6 ĐẾN LỚP 12 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI...

LỚP MỚI: VĂN-TOÁN-ANH-LÝ-HÓA-SINH-SỬ-ĐỊA

LỚP MỚI: VĂN-TOÁN-ANH-LÝ-HÓA-SINH-SỬ-ĐỊA

09/08/2019 - 4828 lượt xem

✅ CÁC KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 6 ĐẾN LỚP 12 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI...1
Bạn cần hỗ trợ?